החיוב נקלט בהצלחה!

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

החלפנו את מספר הווצאפ שלנו

מספרנו החדש