החיוב נקלט בהצלחה!

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה


לתרומה נוספת

We have change our number

The new number