לא תופס מסגרת אשראי

Stripe secure PCI-TLS
 

פרטים לקבלה

כתובת

בצע תרומה $
בצע תרומה $ca
בצע תרומה $au
בצע תרומה £
בצע תרומה ₪
בצע תרומה €

פרטי בנק להעברה ישירה

חשבון ישראלי – ₪

שם: בית הכנסת צמח-צדק

בנק: מרכנתיל-דיסקונט

סניף: רוממה (746)

מס. חשבון: 746-00393

U.s. bank account – $

Name: torath-emeth

Bank: citibank

Account no: 4970591372

ABA/Routing: 02100089

mail@tzemachtzedekshul.org

משרד: 02-358-4470 | נייד: 052-662-4558

תרומתך בסך [field id=”coin”][field id=”amount”] נתקבלה בברכה.

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

www.tzemachtzedekshul.org | +972-25384470  | mail@tzemachtzedekshul.org | רח’ חב”ד 31, ירושלים


“בענייני בית הכנסת “צמח צדק”… מיוסד על הנקודה שאין זה ביכ”נ ככל שאר בתי כנסיות.. כי אם זהו “בא-כח של בתי-כניסיות” אנ”ש בכל מושבותיהם, הן באה”ק ת”ו והן בחו”ל… וחפץ הוי’ בידם יצליח להרחיב את ביהכ”נ בכמות ובאיכות גם יחד…”

מכתב הרבי. י”ג חשוון, תשכ”ט

16.1.20 תש"פ

זמני התפילות בבית הכנסת

ימי השבוע

שחרית: 8:30

מנחה: 14:30

שבתות

קבלת שבת:

כשעה מכניסתה

שחרית: 10:00

מנחה: 13:40

 

תרומתך נקלטה בהצלחה

 

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

הטופס נשלח בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

“הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ”ק אדמו”ר מוהרש”ב וממלא מקומו הוד כ”ק מו”ח אדמו”ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה 

 מכתב הרבי. כ’ חשוון, תשכ”ה

TORATH-EMETH.ORG