תרומות לבית הכנסת

פרטי בנק להעברה ישירה

חשבון ישראלי – ₪

שם: בית הכנסת צמח-צדק

בנק: מרכנתיל-דיסקונט

סניף: רוממה (746)

מס. חשבון: 3933

U.s. bank account – $

Name: torath-emeth

Bank: citibank

Account no: 4970591372

ABA/Routing: 02100089

מ.מ.י. 2020

תרומתך בסך [field id="coin"][field id="amount"] נתקבלה בברכה.

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

www.tzemachtzedekshul.org | +972-25384470  | mail@tzemachtzedekshul.org | רח' חב"ד 31, ירושלים


"בענייני בית הכנסת "צמח צדק"… מיוסד על הנקודה שאין זה ביכ"נ ככל שאר בתי כנסיות.. כי אם זהו "בא-כח של בתי-כניסיות" אנ"ש בכל מושבותיהם, הן באה"ק ת"ו והן בחו"ל… וחפץ הוי' בידם יצליח להרחיב את ביהכ"נ בכמות ובאיכות גם יחד…"

מכתב הרבי. י"ג חשוון, תשכ"ט