סדר התפילות ליום כיפור – תש”פ

כל נדרי: 18:00

שחרית: 08:30

מנחה: 16:00

Previous
Next

Since the founding of the Chabad minyan in the Old City of Jerusalem in 1841 by the founder the Tzemach Tzedek- Rabbi Menachem Mendel Schneerson, and the construction of the building between the 1845s-1858, since the liberation of the synagogue in the liberation of the Old City after the Six-Day War in 1967, The Tzemach Tzedek Synagogue is in the center of the Chabad community in Jerusalem and serves as a center for extensive Chabad activity alongside the Kollel Avrechim, which was founded by the Lubavitcher Rebbe in 1972.

16.1.20 תש"פ

 

תרומתך נקלטה בהצלחה

 

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

הטופס נשלח בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

“הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ”ק אדמו”ר מוהרש”ב וממלא מקומו הוד כ”ק מו”ח אדמו”ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה 

 מכתב הרבי. כ’ חשוון, תשכ”ה

TORATH-EMETH.ORG