פרטי בנק להעברה ישירה

U.s. bank account – $

Name: torath-emeth

Bank: citibank

Account no: 4970591372

ABA/Routing: 02100089

חשבון ישראלי – ₪

שם: בית הכנסת צמח-צדק

בנק: מרכנתיל-דיסקונט

סניף: רוממה (746)

מס. חשבון: 746-00393