צמח צדק בציר הזמן

תר"ה

1845

ייסוד המניין החב"די בידי חסידי הרבי הצמח צדק.

תרכ"ו

1866

הסתלקות מייסד בית הכנסת – הרבי הצמח צדק. וקבלת הנשיאות ע"י בנו – הרבי המהר"ש.

תרל"ט

1879

הרחבת בית הכנסת בהוספת הקומה השניה למבנה.

תרמ"ג

1882

הסתלקות הרבי המהר"ש וקבלת הנשיאות בידי בנו – הרבי הרש"ב – רבי שלום דובער.

תרס"ז

1907

רכישת החצר והבית הסמוך לה – וצירופם לבית הכנסת.

תר"פ

1920

הסתלקות הרבי הרש"ב וקבלת הנשיאות ע"י בנו – הרבי הריי"צ- רבי יוסף יצחק.

תר"פ

1920

סיום מלחמת העולם הראשונה והקמת ישיבת חב"ד "צמח צדק" בבית הכנסת. ישיבה זו נתקיימה עד לסיומה של מלחמת העולם השניה.

תרפ"ט

1929

חודש מנחם אב, ביקור הרבי הריי"צ בבית הכנסת.

תש"ד

1944

ימי מלחמת העולם השניה, בית הכנסת נמצא במשבר והרבי הריי"צ שולח מעות למען חיזוק חברי הקהילה. במקביל מוקמת ישיבה נוספת "מדרש שמואל" ע"י החסידים בבית הכנסת. ישיבה זו נתקיימה עד לשנת תש"ח, עת השתלטו הערבים על העיר.

תש"ח

1948

הבריטים עוזבים את הארץ, מלחמת השחרור משתוללת בעוז. ירושלים העתיקה ובית הכנסת נופלים בשליטת הירדנים.

תש"י

1950

הסתלקות הרבי הריי"צ וקבלת הנשיאות ע"י חתנו – הרבי נשיא דורנו – רבי מנחם מענדל שניאורסון.

תשכ"ז

1967

מלחמת ששת הימים. בניצחון ניסי נגאלת העיר העתיקה ובית הכנסת (מבנה הדת היחידי בעיר שנשאר שלם בכל הקרבות) – שיבה מיידית של החסידים לתפילות סדירות במקום.

תשכ"ז

1967

הרבי מקים את וועד בית הכנסת מנציגי מוסדות חב"ד בארץ לפתיחת וניהול בית הכנסת באופן מיידי.

תשכ"ח

1968

נשיא המדינה מר שניאור זלמן שז"ר חוגג את התוועדות יום הולדתו ה78 בבית הכנסת.
מני אז ערך הנשיא עוד מספר ימי הולדת בבית הכנסת, כאשר תדיר הרבי שולח מכתב ברכה, משקה לחלוקה ודולרים לברכה.

תשכ"ט

1969

הרבי ממנה את הרב יהושע שיחי' יוזביץ לגבאי ומנהל בית הכנסת.

תש"ל

1970

הקמת הבית חב"ד של בית הכנסת – הראשון בארץ ישראל.

תשל"ב

1972

כחלק ממבצע הקמת 71 מוסדות כמתנת יום הולדת ה70 לרבי – מוקם בבית הכנסת כולל-אברכים.

תשל"ג

1973

הופעת הקובץ הראשון בסדרת החוברת "יגדיל תורה" מאת חברי הכולל.

תשמ"א

1981

הרבי יוזם כתיבת ספר תורה עבור ילדי ישראל שייכתב בבית הכנסת. לרגל חגיגת סיום כתיבת הספר והכנסתו לבית הכנסת שיגר הרבי נציג מיוחד מטעמו ועמו השתתפות כספית בעלות הקלף ומעילי ספר התורה וכן בקבוק לאמירת "לחיים" במעמד.

תשמ"א

1981

כ' מנחם אב, סיום והכנסת ספר התורה הראשון של ילדי ישראל. הרבי שולח שליח עם כתר תורה מזהב טהור.

תשמ"ו

1986

סיום והכנסת ספר התורה השני של ילדי ישראל.

תשנ"ה

1995

סיום והכנסת ספר התורה השלישי של ילדי ישראל.

תשס"ה

2005

סיום והכנסת ספר התורה הרביעי ילדי ישראל.

תשע"ב

2012

סיום והכנסת ספר התורה החמישי של ילדי ישראל.

תשע"ה

2015

סיום והכנסת ספר התורה השישי של ילדי ישראל.

תשע"ו

2016

הוספת אזור תפילה והרחבת בית הכנסת בריבוי המתפללים.

תשפ"א

2021

סיום והכנסת ספר התורה השביעי של ילדי ישראל.

תשפ"ג

2023

סיום והכנסת ספר התורה השמיני של ילדי ישראל.