בית הכנסת בציר הזמן

ייסוד המניין החבד"י בירושלים, בידי חסידי הרבי הצמח צדק.

תרכ"ו – 1866

הסתלקות מייסד בית הכנסת – הרבי הצמח צדק. וקבלת הנשיאות ע"י בנו – הרבי המהר"ש.

הרחבת בית הכנסת בהוספת הקומה השניה למבנה.

תרמ"ג – 1883

הסתלקות הרבי המהר"ש וקבלת הנשיאות בידי בנו – הרבי הרש"ב – רבי שלום דובער.

רכישת החצר והבית הסמוך לה – וצירופם לבית הכנסת.

תר"פ – 1920

הסתלקות הרבי הרש"ב וקבלת הנשיאות ע"י בנו – הרבי הריי"צ- רבי יוסף יצחק.

סיום מלחמת העולם הראשונה והקמת ישיבת חב"ד "צמח צדק" בבית הכנסת. ישיבה זו נתקיימה עד לסיומה של מלחמת העולם השניה.

תר"פ – 1920

חודש מנחם אב, ביקור הרבי הריי"צ בבית הכנסת.

ימי מלחמת העולם השניה, בית הכנסת נמצא במשבר והרבי הריי"צ שולח מעות למען חיזוק חברי הקהילה. במקביל מוקמת ישיבה נוספת "מדרש שמואל" ע"י החסידים בבית הכנסת. ישיבה זו נתקיימה עד לשנת תש"ח, עת השתלטו הערבים על העיר.

תש"י – 1950

הסתלקות הרבי הריי"צ וקבלת הנשיאות ע"י חתנו – הרבי נשי"ד – רבי מנחם מענדל שניאורסון.

הבריטים עוזבים את הארץ, מלחמת השחרור משתוללת בעוז. ירושלים העתיקה ובית הכנסת נופלים בשליטת הירדנים.

תשכ"ז- 1967

מלחמת ששת הימים. בניצחון ניסי נגאלת העיר העתיקה ובית הכנסת (מבנה הדת היחידי בעיר שנשאר שלם בכל הקרבות) – שיבה מיידית של החסידים לתפילות סדירות במקום.

הרבי מקים את וועד בית הכנסת מנציגי מוסדות חב"ד בארץ לפתיחת וניהול בית הכנסת באופן מיידי.

תשכ"ח – 1968

נשיא המדינה מר שניאור זלמן שז"ר חוגג את התוועדות יום הולדתו ה78 בבית הכנסת.                      מני אז ערך הנשיא עוד מספר ימי הולדת בבית הכנסת, כאשר תדיר הרבי שולח מכתב ברכה, משקה לחלוקה ודולרים לברכה.

הרבי ממנה את הרב יהושע שיחי' יוזביץ לגבאי ומנהל בית הכנסת

תש"ל – 1970

הקמת הבית חב"ד של בית הכנסת – הראשון בארץ ישראל.

כחלק ממבצע הקמת 71 מוסדות כמתנת יום הולדת ה70 לרבי – מוקם בבית הכנסת כולל-אברכים.

תשל"ג – 1973

שלהי חודש אלול, יוצא הספר הראשון מאת חברי כולל האברכים – ראשון בסדרת הספרים "הערות וביאורים בשו"ע הרב"

הרבי יוזם כתיבת ספר תורה עבור ילדי ישראל שייכתב בבית הכנסת. לרגל חגיגת סיום כתיבת הספר והכנסתו לבית הכנסת שיגר הרבי נציג מיוחד מטעמו (הרב הגאון רבי זלמן שמעון דבורקין) ועמו השתתפות כספית בעלות הקלף ומעילי ספר התורה וכן בקבוק לאמירת "לחיים" במעמד.

תשמ"ו – 1986

תש"פ- 1920

מוכנסים עוד 6 ספרי תורה לבית הכנסת שבהם כ-2,000,000 אותיות שנרכשו עבור ילדים וילדות ישראל.

20200301_135447

שיפוץ וחידוש חדר הקידושים וההתוועדיות של בית הכנסת.

תשע"ו – 2016

הרחבת בית הכנסת בהוספת אזור תפילה חדש לריבוי המתפללים.

מ.מ.י. 2020