בית הכנסת בציר הזמן

תר

ייסוד המניין החבד”י בירושלים, בידי חסידי הרבי הצמח צדק.

תרכ”ו – 1866

הסתלקות מייסד בית הכנסת – הרבי הצמח צדק. וקבלת הנשיאות ע”י בנו – הרבי המהר”ש.

תרכ
תרל

הרחבת בית הכנסת בהוספת הקומה השניה למבנה.

תרמ”ג – 1883

הסתלקות הרבי המהר”ש וקבלת הנשיאות בידי בנו – הרבי הרש”ב – רבי שלום דובער.

תרמ
תרס

רכישת החצר והבית הסמוך לה – וצירופם לבית הכנסת.

תר”פ – 1920

הסתלקות הרבי הרש”ב וקבלת הנשיאות ע”י בנו – הרבי הריי”צ- רבי יוסף יצחק.

תר
תר

סיום מלחמת העולם הראשונה והקמת ישיבת חב”ד “צמח צדק” בבית הכנסת. ישיבה זו נתקיימה עד לסיומה של מלחמת העולם השניה.

תר”פ – 1920

חודש מנחם אב, ביקור הרבי הריי”צ בבית הכנסת.

תרפ
תש

ימי מלחמת העולם השניה, בית הכנסת נמצא במשבר והרבי הריי”צ שולח מעות למען חיזוק חברי הקהילה. במקביל מוקמת ישיבה נוספת “מדרש שמואל” ע”י החסידים בבית הכנסת. ישיבה זו נתקיימה עד לשנת תש”ח, עת השתלטו הערבים על העיר.

תש”י – 1950

הסתלקות הרבי הריי”צ וקבלת הנשיאות ע”י חתנו – הרבי נשי”ד – רבי מנחם מענדל שניאורסון.

תש
תשי

הבריטים עוזבים את הארץ, מלחמת השחרור משתוללת בעוז. ירושלים העתיקה ובית הכנסת נופלים בשליטת הירדנים.

תשכ”ז- 1967

מלחמת ששת הימים. בניצחון ניסי נגאלת העיר העתיקה ובית הכנסת (מבנה הדת היחידי בעיר שנשאר שלם בכל הקרבות) – שיבה מיידית של החסידים לתפילות סדירות במקום.

תשכ
תשכ

הרבי מקים את וועד בית הכנסת מנציגי מוסדות חב”ד בארץ לפתיחת וניהול בית הכנסת באופן מיידי.

תשכ”ח – 1968

נשיא המדינה מר שניאור זלמן שז”ר חוגג את התוועדות יום הולדתו ה78 בבית הכנסת.                      מני אז ערך הנשיא עוד מספר ימי הולדת בבית הכנסת, כאשר תדיר הרבי שולח מכתב ברכה, משקה לחלוקה ודולרים לברכה.

תש
תשכ

הרבי ממנה את הרב יהושע שיחי’ יוזביץ לגבאי ומנהל בית הכנסת

תש”ל – 1970

הקמת הבית חב”ד של בית הכנסת – הראשון בארץ ישראל.

תש
תשל

כחלק ממבצע הקמת 71 מוסדות כמתנת יום הולדת ה70 לרבי – מוקם בבית הכנסת כולל-אברכים.

תשל”ג – 1973

שלהי חודש אלול, יוצא הספר הראשון מאת חברי כולל האברכים – ראשון בסדרת הספרים “הערות וביאורים בשו”ע הרב”

תשל
תשמ

הרבי יוזם כתיבת ספר תורה עבור ילדי ישראל שייכתב בבית הכנסת. לרגל חגיגת סיום כתיבת הספר והכנסתו לבית הכנסת שיגר הרבי נציג מיוחד מטעמו (הרב הגאון רבי זלמן שמעון דבורקין) ועמו השתתפות כספית בעלות הקלף ומעילי ספר התורה וכן בקבוק לאמירת “לחיים” במעמד.

תשמ”ו – 1986

תש”פ- 1920

מוכנסים עוד 6 ספרי תורה לבית הכנסת שבהם כ-2,000,000 אותיות שנרכשו עבור ילדים וילדות ישראל.

תשמ
20200301_135447

שיפוץ וחידוש חדר הקידושים וההתוועדיות של בית הכנסת.

תשע”ו – 2016

הרחבת בית הכנסת בהוספת אזור תפילה חדש לריבוי המתפללים.

תשע

מ.מ.י. 2020

לאורך השנים, הרבי הנחה את הרב יהושע יוזביץ בניהול המוסדות בכל צעד ושעל, תוך מתן הוראות והנחיות ברורות המלוות בברכות לרוב.

באחת הפעמים, הועלה רעיון לקיום הסכם “יששכר וזבולון” בין יהודים החפצים לתרום מהונם הגשמי תמורת שותפות בהונו הרוחני של אברך הלומד מבוקר עד ליל לברכה והצלחה בעולם הזה ובעולם הבא. הרבי, נתן ברכתו למהלך, עבר ואישר את נוסח ההסכם, ומדי פעם בירר אצל הרב יוזביץ על החסידים שנוטלים בו חלק.

בא וקח חלק בזכות גדולה זו!

ובמעשך זה, יתקיימו בך ובבני ביתך ברכות הרביים הנשגבות

הסכם יששכר וזבולון

“אני

ב”ר

מכיר ויודע הזכות והסגולה בהחזקת לומדי תורה “ישככר וזבולון”. והנה, המוסד הנעלה מוכן לשתף אותי בזכות ובסחר הרוחני הזה, וזאת ע”י שותפות עמי – בהתחייבות כספית גשמית קבועה להחזקת לומדי תורה.

וכל זאת בכפוף לדברי הרבי: “וזה בתנאי שיהי’ בלי נדר. ואז הוא בהסכמתי וברכתי. אזכיר על הציון”

היום:

י״א בכסלו ה׳תשפ״א

משך זמן ההסכם

360 $ לאברך לחודש    X

אברכים

ברצוני לקיים הסכם זה למשך:

חודשים

אמצעי תשלום
$ לחודש
הקם הסכם

זמני התפילות בבית הכנסת

ימי השבוע

שחרית א’: 6:00

שחרית ב’: 8:30

מנחה: 14:30

שבתות

קבלת שבת:

כשעה מכניסתה

שחרית: 10:00

מנחה: 13:40

 

תרומתך נקלטה בהצלחה

 

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.