בית הכנסת בציר הזמן

חב”ד 31. הרובע היהודי, העיר העתיקה

mail@tzemachtzedekshul.org

משרד: 02-358-4470 | נייד: 052-662-4558