אוסף מכתבים ושיחות הרבי על בית הכנסת

לפתיחת המכתב/שיחה המלאים יש להחליק על התמונה

לפתיחת המכתב/שיחה המלאים יש להקליק על התמונה

mail@tzemachtzedekshul.org

משרד: 02-358-4470 | נייד: 052-662-4558

16.1.20 תש"פ

 

תרומתך נקלטה בהצלחה

 

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

הטופס נשלח בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

“הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ”ק אדמו”ר מוהרש”ב וממלא מקומו הוד כ”ק מו”ח אדמו”ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה 

 מכתב הרבי. כ’ חשוון, תשכ”ה

TORATH-EMETH.ORG