כולל אברכים צמח צדק

הוקם בר"ח אלול תשל"ב, כחלק מ-71 המוסדות שהוקמו כמתנה לרבי ליום הולדותו ה-70 בשנה זו.

במספר הזדמנויות הביע הרבי את חיבתו לכולל ובהדגשה על מיקומו הייחודי "כולל תפילה ולימוד התורה הקדושה שבין החומות שבעיר הקודש שבארץ הקודש ובמבנה רבותינו נשיאנו" כמו"כ במספר הזדמנויות ציין הרבי את שלימות הבניין שלא נפגם ונשאר בשלימותו לאורך השנים והמלחמות.

במהלך השנים יצאו לאור מידי הכולל עשרות ספרים וחוברות בהערות וביאורים בנגלה ובחסידות. הבולט שביניהם הוא קובץ "יגדיל תורה" שאת הוצאתו יזם הרבי; בהתוועדות ח"י אלול בשנת תשל"ו קרא הרבי לייסד במה מיוחדת שבה יפרסמו חידושי רבותינו נשיאינו ותלמידיהם בתחום הנגלה. ובהמשך לזה, בכ"ף מנחם-אב, הדגיש הרבי כי יקבעו שתי מקומות לריכוז החומר – בכולל צמח צדק בירושלים, ובכולל המזכירות ליד 770. וכך אמר הרבי "ומכיוון שאעלה את ירושלים על ראש שמחתי, בכולל שבבית-הכנסת שעל-שם ה"צמח צדק" אשר שם…"

ומכיוון שאעלה את ירושלים על ראש שמחתי, בכולל שבבית-הכנסת שעל-שם ה"צמח צדק" אשר שם…

"

"

מדברי הרבי

לאחר התייסדות הקובץ ביקש הרבי לידיו כל אחד ואחד מהקבצים שיצא לאור. ודרש תמיד להוציא עוד ועוד. וכפי שסיפר הרח"ש דייטש: באחת ההזדמנויות ניהל הרב חודוקוב שיחה טלפונית עם הר"ש שי' שניאורסון מהנהלת כולל חב"ד  ובאמצע שאל: מתי יֵצא הקובץ הנוסף?, כאן עברה השיחה אלי ושמעתי את הרבי שואל: "מה עם הקובץ? איפה הקובץ?" והשבתי שהקובץ נמצא כבר בדפוס, והרבי לא הרפה: "נו, אז מתי זה יֵצא?", וכאן אמר הרבי את הדברים הבאים "הרי לומדים בכולל, וכשלומדים – מחדשים חידושים. היכן הם, איפוא, החידושים"

כיום עומדים בראש הכולל; הרב חיים שלום דייטש שליט"א והרב יוסף צבי סגל שליט"א

ולומדים בו מדי יום כ-40 אברכים נושאי מילגות בשקידה והתמדה.

החלפנו את מספר הווצאפ שלנו

מספרנו החדש