הקדש יום לימוד בכולל האברכים לך או ליקירך בכל המצטרך בסכום סמלי של 360 $ 

   בחר את היום אותו אתה מעוניין להקדיש   

   פרטים להקדשה ולימוד היום   

1.

2.

3.

   פרטים לחיוב