ספר התורה של ילדי ישראל

בי"א בניסן תשמ"א (15 באפריל 1981), הכריז הרבי על תחילת מבצע "ספר-תורה של ילדי-ישראל" הרבי ביקש שספר התורה ייכתב בארץ-ישראל, עליה נכתב בתורה "ארץ אשר… תמיד עיני ה' אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה". ובתוך ארץ ישראל – בעיר העתיקה בירושלים, שכן ירושלים אף היא סמל של אחדות ישראל: בשל היותה מוקד החיים היהודיים בימי קדם (אשר בה שכנו בית המקדש הראשון והשני), היא לא חולקה בין השבטים, אלא נותרה תמיד מאוחדת. הרבי הוסיף וביקש כי ספר התורה ייכתב בעיר העתיקה בירושלים בבית-הכנסת המפורסם שנבנה בימי הרבי הצמח צדק, ואף נקרא על שמו 'בית-הכנסת צמח-צדק'.

שקופית קודמת
שקופית הבאה

הרבי הצביע על כך שזהו בית-הכנסת היחידי בעיר העתיקה, שקירותיו וגגו שרדו בשלמותם את כל הפרעות מיום הקמתו ועד היום הזה. הספר תורה הראשון הושלם בקיץ תשמ"א (1981). הספר השני הושלם בקיץ תשמ"ו (1986). הספר השלישי הושלם בקיץ תשנ"ה (1995), הרביעי בקיץ תשס"ה (2005), החמישי בקיץ תשע"ב (2012), השישי בקיץ תשע"ו (2016), והשביעי בקיץ תשפ"א (2021). חגיגות הסיום וסעודות השמחה נערכות תדיר במעמד רבנים, אדמורי"ם ואישי ציבור בבית הכנסת וברחבת הכותל המערבי ולאחריהם מוכנסים הספרים כבוד לארון הקודש של בית הכנסת. כקודמיו, הספר השמיני נכתב בימים אלו בחדר מיוחד בבית הכנסת אשר בין החומות עד להשלמתו.

החלפנו את מספר הווצאפ שלנו

מספרנו החדש