ספר התורה של ילדי ישראל

בי”א בניסן תשמ”א (15 באפריל 1981), הכריז הרבי על תחילת מבצע “ספר-תורה של ילדי-ישראל” הרבי ביקש שספר התורה ייכתב בארץ-ישראל, עליה נכתב בתורה “ארץ אשר… תמיד עיני ה’ אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה”. ובתוך ארץ ישראל – בעיר העתיקה בירושלים, שכן ירושלים אף היא סמל של אחדות ישראל: בשל היותה מוקד החיים היהודיים בימי קדם (אשר בה שכנו בית המקדש הראשון והשני), היא לא חולקה בין השבטים, אלא נותרה תמיד מאוחדת. הרבי הוסיף וביקש כי ספר התורה ייכתב בעיר העתיקה בירושלים בבית-הכנסת המפורסם שנבנה בימי הרבי הצמח צדק, ואף נקרא על שמו ‘בית-הכנסת צמח-צדק’.

הקודם
הבא

הרבי הצביע על כך שזהו בית-הכנסת היחידי בעיר העתיקה, שקירותיו וגגו שרדו בשלמותם את כל הפרעות מיום הקמתו ועד היום הזה. הספר תורה הראשון הושלם בקיץ תשמ”א (1981). הספר השני הושלם בקיץ תשמ”ו (1986). הספר השלישי הושלם בקיץ תשנ”ה (1995), הרביעי בקיץ תשס”ה (2005), החמישי בקיץ תשע”ב (2012), והשישי בקיץ תשע”ו (2016). חגיגות הסיום וסעודות השמחה נערכות תדיר במעמד רבנים, אדמורי”ם ואישי ציבור בבית הכנסת וברחבת הכותל המערבי ולאחריהם מוכנסים הספרים כבוד לארון הקודש של בית הכנסת. כקודמיו, הספר השביעי נכתב בימים אלו בחדר מיוחד בבית הכנסת אשר בין החומות עד להשלמתו.

לרכישת אותיות, טפסים ומידע נוסף בקרו באתר אות בספר התורה

מ.מ.י. 2020

לאורך השנים, הרבי הנחה את הרב יהושע יוזביץ בניהול המוסדות בכל צעד ושעל, תוך מתן הוראות והנחיות ברורות המלוות בברכות לרוב.

באחת הפעמים, הועלה רעיון לקיום הסכם “יששכר וזבולון” בין יהודים החפצים לתרום מהונם הגשמי תמורת שותפות בהונו הרוחני של אברך הלומד מבוקר עד ליל לברכה והצלחה בעולם הזה ובעולם הבא. הרבי, נתן ברכתו למהלך, עבר ואישר את נוסח ההסכם, ומדי פעם בירר אצל הרב יוזביץ על החסידים שנוטלים בו חלק.

בא וקח חלק בזכות גדולה זו!

ובמעשך זה, יתקיימו בך ובבני ביתך ברכות הרביים הנשגבות

הסכם יששכר וזבולון

“אני

ב”ר

מכיר ויודע הזכות והסגולה בהחזקת לומדי תורה “ישככר וזבולון”. והנה, המוסד הנעלה מוכן לשתף אותי בזכות ובסחר הרוחני הזה, וזאת ע”י שותפות עמי – בהתחייבות כספית גשמית קבועה להחזקת לומדי תורה.

וכל זאת בכפוף לדברי הרבי: “וזה בתנאי שיהי’ בלי נדר. ואז הוא בהסכמתי וברכתי. אזכיר על הציון”

היום:

י״א בכסלו ה׳תשפ״א

משך זמן ההסכם

360 $ לאברך לחודש    X

אברכים

ברצוני לקיים הסכם זה למשך:

חודשים

אמצעי תשלום
$ לחודש
הקם הסכם

זמני התפילות בבית הכנסת

ימי השבוע

שחרית א’: 6:00

שחרית ב’: 8:30

מנחה: 14:30

שבתות

קבלת שבת:

כשעה מכניסתה

שחרית: 10:00

מנחה: 13:40

 

תרומתך נקלטה בהצלחה

 

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.