מאז היווסדות המניין החב”די בירושלים העתיקה בשנת ה’תר”א (1841) ע”י כ”ק אדמו”ר הצמח-צדק – רבי מנחם מענדל שניאורסון. ובנייתו של המבנה בין השנים ה’תר”ה (1845) – ה’תרי”ח (1858), ומאז גאולתו של בית הכנסת בשחרור העיר העתיקה לאחר מלחמת ששת הימים בשנת ה’תשכ”ז (1967) מהווה ביהכ”נ ‘צמח צדק’ כמרכז חסידי חב”ד בעיה”ק ירושלים ומשמש כמרכז לפעילות חב”דית עניפה לצד קיומו של ‘כולל האברכים’ שנוסד ע”י כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש בשנת ה’תשל”ב (1972).

16.1.20 תש"פ

זמני התפילות בבית הכנסת

ימי השבוע

שחרית: 8:30

מנחה: 14:30

שבתות

קבלת שבת:

כשעה מכניסתה

שחרית: 10:00

מנחה: 13:40

 

תרומתך נקלטה בהצלחה

 

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

הטופס נשלח בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

“הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ”ק אדמו”ר מוהרש”ב וממלא מקומו הוד כ”ק מו”ח אדמו”ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה 

 מכתב הרבי. כ’ חשוון, תשכ”ה

TORATH-EMETH.ORG